Staff / Personeel
Print E-mail

 

 

Me. A. van der Merwe

Hoof / Principal

 

 1vandermerwe    

Mev. D. Ross

Adjunkhoof / Vice Principal


Wiskunde / Mathematics

 

1ross

Mnr. P.Janse van Rensburg

Adjunkhoof / Vice Principal


Lewensoriëntering & NW/Life Orientation & NS

 

 1vanrensburg

 Mnr.M.van den Bergh

Departementshoof / Head of Department

Wiskunde / Mathematics,CAT/IT/IGO

 

 1vandenbergh

Mev. D.Spykerman

Waarnemende Departementshoof / Acting Head of Department
Fisiese Wetenskap / Physical Science

 

 1spykermand

Mev. N. Marx

Departementshoof / Head of Department

 English / Engels

 

 1marx

 Dr.S.M.Fourie

Departementshoof

Geografie/Geography/Sosiale wetenskappe/Social sciences/Tourism/Toerisme

1fourie 

Mev. H. van der Westhuizen

Deoartementshoof/Head of Department

Gasvryheidstudies/Hospitality studies/Lewensoriëntering/Life Orientation

 1vanderwesthuizen

 Mev.J.Johnson

Departementshoof/Head of Department

Afrikaans

 

1johnson

Me.P.Keulder 

Departementshoof/Head of Department

Skeppende Kuns & Musiek

Creative Arts and Music

 1keulder

Mev. J. van Aswegen

Departementshoof/Head of Department

Accounting/Rekeningkunde

 1vanaswegen

Me. G.Geldenhuys

Onderwyseres / Educator 

Engels / English

1geldenhuys

Mev.L.Barkley

Onderwyseres / Educator 

Engels/English

 

 1barkley1

Me.R.Cloete

Onderwyseres / Educator 

Engels/English

 1cloete1

 Mev.G.Espach

Onderwyseres / Educator

Engels/English 

 

1espach1 

Mej.A.Sharp

Onderwyseres / Educator

Engels en LO

 

 

1sharp

Mev.L.McKinnick

Onderwyseres / Educator 

Afrikaans 

 

1mckinnick

Mev. A. van der Walt

Onderwyseres / Educator 

Afrikaans

 

1vanderwalt

 Mnr.J. Conradie

 Onderwyser / Educator 

Afrikaans

 

1conradie1

  Mev. A.Reid

  Onderwyseres / Educator 

  Afrikaans

 

 1reid

 Mev. M.Barnard

 Onderwyseres / Educator 

 Wiskunde / Mathematics

 1barnard1

Me. Nehring


Onderwyseres / Educator


Wiskunde/
Mathematics

 

1nehring 

Me. A. Coetzer


Onderwyseres / Educator
 

Wiskunde, IT en CAT

 

 1coetzer1

Me.S. van Rooyen


Onderwyseres / Educator


Wiskunde / Mathematics

 

 1vanrooyen

Mev. J. van der Merwe

Onderwyseres / Educator 

 Wiskunde / Mathematics

1vandermerwej

 Me. N.Mels


Onderwyseres / Educator
 

 NW en Fisiese Wetenskappe / NS and Physical Sciences

 

 1mels

Mev. N. Botha


Onderwyseres / Educator

Lewenswetenskappe / Life Science

 

1botha1

Mev.W.Scott

Onderwyseres / Educator 

Lewenswetenskappe / Life Science

 

1scott

 Me. A. Kearney

Onderwyseres / Educator 

 Besigheidstudies / Business Studies

 

 1kearney

 Mnr.J.Jordaan

Onderwyser/ Educator 

 Besigheidstudies / Business Studies

1jordaan

 Me. D.Schoeman

 Onderwyseres / Educator 

 Toerisme en Wiskunde/Tourism and Mathematics

 

1schoeman

Mej.C.Hundermark

Onderwyseres / Educator 

Tegnologie en Wiskundige Geletterdheid / Technology and Mathematical Literacy

 

 1hundermark

 Me.C.Spykerman

Onderwyser / Educator 

Tegnologie,IGO

Technology,EGD

 

 1spykermanc

Mnr.F.Rall

Onderwyser/Educator

Rekeningkunde en EBW

Accounting and EMS

 

 1rall

Mev.A.Klonarides

Onderwyseres / Educator 

Gasvryheidstudies/Hospitality Studies

 

 1klonarides

  Mnr. A.Dippenaar

 Onderwyser / Educator 

 Gasvryheidstudies/Hospitality Studies

Wiskunde/Mathematics

 1dippenaar

 Mnr. T.van der Merwe

Onderwyser / Educator

 CAT

 1vandermerwet

 Me.D.Lehloo

Onderwyseres/ Educator

 Lewensoriëntering en NW/LO and NS

 

1lehloo

Me.J.Brayshaw

Onderwyseres / Educator

SW  / SS 

 

 1brayshaw1

Me.M.Oertel

 Onderwyseres / Educator 

 Besigheidstudies, SW en Tegnologie/ Business studies, SS and Technology


 1oertel

 

 Mev.I. van Zweel

Onderwyseres/Educator

Skeppende Kunsr & Konservatorium

 

 

1VANZWEEL

 Mej. W. Mason

 Onderwyseres / Educator

 Skeppende Kuns & Konservatorium

 1mason

Me.R. Niemand

Onderwyseres/Educator

Skeppende Kuns & Konservatorium

 

 1niemand Mr.T. Molise

Onderwyser / Educator

Skeppende Kuns & Konservatorium

 

 1molise
Mev. H. Hulley

Administratief / Administrative

Finansies / Finance

1hulley

Mev.R. Strydom

 Assistent

Gasvryheidstudies

Hospitality Studies


1strydom
Mev. Y. Bester

Administratief / Administrative

Rekenaar / Computer

1bester1

 Mev. C. Nel

Administratief / Administrative

 Persoonlike assistent (Hoof) / PA (Principal)

  

 1nel

 Mev. R. Sweeney

Administratief / Administrative

Dissiplinêre kantoor

Disciplinary office

 

 1sweeney  Mnr.J. Nieuwoudt

Faktotum

 1nieuwoudt